Leeftijds­dispensatie procedure

De aanvrager stuurt een e-mail naar Wateropleidingen () onder vermelding van:
  • Bedrijfsnaam
  • Naam, geboortedatum en functie van de functionaris(sen) waarvoor dispensatie wordt aangevraagd
  • Het feit dat men leeftijdsdispensatie aanvraagt voor de vereiste opleidingseis voor de KIAD VPA of AVP
  • Geldige certificaten voor Hygienisch werken, Veilig langs de weg en Werken met AC Leidingen
Bijgevoegd wordt:
  • Een recente verklaring m.b.t. de werkervaring en vakbekwaamheid.
  • Als de aanvrager dispensatie aanvraagt voor een ander persoon, dient er een bewijs van akkoord meegestuurd te worden voor het aanleveren van persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor de aanvraag gebruikt.
  • Als de aanvrager dispensatie vraagt voor zichzelf, wordt hiermee direct toestemming gegeven de persoonsgegevens te gebruiken uitsluitend ten behoeve van de aanvraag en is een akkoord niet nodig. De gegevens worden uitsluitend voor de aanvraag gebruikt.
Procedure behandeling van aanvragen leeftijdsdispensatie

Wateropleidingen toetst of de kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden en een door een drinkwaterbedrijf opgestelde en ondertekende verklaring m.b.t. de werkervaring en vakbekwaamheid heeft aangeleverd. Wanneer de kandidaat voldoet, ontvangt deze, na voldoen van de administratiekosten, een KIAD-certificaat.
Terugkoppeling aan de aanvrager

Wanneer alle antwoordformulieren retour zijn én er overeenstemming is over de uitkomst (Ja/Nee eindoordeel), bericht de secretaris van de Stichting KIAD de aanvrager schriftelijk over het besluit de Examencommissie over de aanvraag voor persoonlijke dispensatie. De aanvrager ontvangt het Ja/Nee eindoordeel van de Examencommissie. Bij een “nee eindoordeel” ontvangt de aanvrager een motivatie van de afwijzing.

De aanvrager ontvangt een document waarmee de kandidaat bij Wateropleidingen kan aantonen dat hij/zij persoonlijke dispensatie heeft ontvangen. Hiermee krijgt men toegang tot het KIAD-examen.

Het streven is om de aanvrager binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag – behoudens verlenging van deze termijn in geval van afwijkende meningen – te berichten over het besluit van de Examencommissie.

KIAD bewaart het document van bewijs van persoonlijke dispensatie maximaal 4 jaar. Alle door de aanvrager aangeleverde documenten worden vernietigd.