Certificatenoverzicht

Certificeringsschema KIAD:

Certificaat WV

Inhoud
 • Direct verantwoordelijk voor de leiding over en het hygiënisch en veilig verloop van uitvoerende activiteiten. 
 • Toezicht houden en controleren van risico’s en veiligheid.
 • Voert zelf geen (de)montagewerkzaamheden uit. 
 • Mag werk verantwoordelijkheid niet delegeren.
Niveau

WEB-4

Beschikbaar vanaf

Onbekend

Verplicht per

Nog niet van toepassing

Certificaat AVP

Inhoud
 • Uitvoeren van alle watertechnische en niet-watertechnische werkzaamheden aan hoofd- en aansluitleidingen.*
 • Direct verantwoordelijk voor hygiënisch en veilig verloop van uitvoerende activiteiten.
 • Mag veiligheidsmaatregelen nemen en opheffen.
Niveau

WEB-3

Beschikbaar vanaf

Reeds beschikbaar
Klik hier om aan te melden

Verplicht per

1 juli 2025

Certificaat VPA

Inhoud
 • Uitvoeren van alle watertechnische en niet-watertechnische werkzaamheden aan aansluitleidingen.*
 • Direct verantwoordelijk voor hygiënisch en veilig verloop van uitvoerende activiteiten.
 • Mag veiligheidsmaatregelen nemen en opheffen.
Niveau

WEB-2

Beschikbaar vanaf

Reeds beschikbaar
Klik hier om aan te melden

Verplicht per

1 juli 2025

Certificaat NB

Inhoud
 • Uitvoeren van alle watertechnische en niet-watertechnische werkzaamheden aan aansluitleidingen voor nieuwbouw.*
 • Direct verantwoordelijk voor hygiënisch en veilig verloop van uitvoerende activiteiten.
 • Mag veiligheidsmaatregelen nemen en opheffen.
Niveau

WEB-1

Beschikbaar vanaf

Verwacht najaar 2024 / voorjaar 2025

Verplicht per

Nog niet van toepassing 

(1 jaar nadat het certificaat beschikbaar is )

* Zie schema met eindkwalificaties om te zien welke handelingen (HWI’s) het betreft. 

Let op:  Waterbedrijven kunnen altijd beslissen om hun voor eigen monteurs, dan wel de monteurs van de opdrachtnemers, hogere certificering te vragen dan omschreven in het KIAD model. Het model geeft inzicht in de minimale certificeringseisen per werkzaamheden.

Nieuwe certificaten in ontwikkeling

Bij Stichting KIAD zijn we continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe certificaten om in te spelen op de veranderende behoeften in de sector. Hiernaast vindt u een overzicht van de certificaten die we in de toekomst willen toevoegen aan ons aanbod.

We houden u op de hoogte van de voortgang en de precieze lancering van deze certificaten via onze nieuwsbrief en onze website.

Inschrijven nieuwsbrief:
VP Nieuwbouw

(Vakbekwaam Persoon Nieuwbouw)

Voor werkzaamheden aan aansluitleidingen in nieuwbouwprojecten.

Beschikbaarheid: Najaar 2024 / Voorjaar 2025

VOP Meters

(Vakbekwaam Ondersteunend Persoon Meters)

Richt zich op het plaatsen en verwisselen van meters, en assisteert bij taken van (A)VP’s.

Beschikbaarheid: Nog niet bekend

VOP Assistent

(Vakbekwaam Ondersteunend Persoon Assistent)

Ondersteunt bij werkzaamheden van (A)VP’s en voert enkele specifieke taken zelfstandig uit.

Beschikbaarheid: Nog niet bekend

WV

(Werkverantwoordelijke)

Verantwoordelijk voor de leiding over uitvoerende activiteiten en het waarborgen van hygiëne en veiligheid op de werkplek.

Beschikbaarheid: Nog niet bekend