Opleidings­­locaties

Hoewel het niet verplicht is om een specifieke KIAD opleiding te volgen, kan dit een waardevolle voorbereiding zijn op het behalen van het certificaat. Een opleiding helpt bij het grondig begrijpen van de theorie en praktijk die tijdens de toetsing aan bod komen. Je kunt hiervoor terecht bij de volgende instellingen →

Examen­locaties

Theorietoets

Voor het afnemen van theorietoetsen zijn er meerdere locaties beschikbaar door heel Nederland. U kunt uw voorkeur aangeven bij aanmelding via Wateropleidingen.

Toegelaten theorie-examen­instellingen:

 • Wateropleidingen
 • NBCE –> via NBCE zijn er nog examens afgenomen. 
 • Technisch Opleidingscentrum Zuid
 • Brabant Water 
 • EduCenter Opleidingen
 • Opleidingscentrum Gelderpoort

Praktijktoets

Voor het afnemen van praktijkexamens zijn er meerdere locaties beschikbaar. U kunt uw voorkeur aangeven bij aanmelding via Wateropleidingen.

Overzicht van KIAD examenlocaties ↓

Eindhoven – 
Brabant Water

Antoon Coolenlaan 1A
5644 RX Eindhoven

Route →

Woudenberg –
Edu Center

Voskuilerweg 49B
3931 MV Woudenberg

Route →

Lelystad –
Vitens Logistiek Centrum

Oostranddreef 200
8219 HA Lelystad

Route →

Kelpen-Oler –
Technisch opleidings­centrum Zuid

Ellerweg 8
6037 RS Kelpen-Oler

Route →

Hattem –
Opleidingscentrum Gelderpoort

Burg. Moslaan 11
8051 CP Hattem

Route →

Kwaliteitseisen examenlocaties

Voor het afnemen van KIAD-praktijkexamens stelt Stichting KIAD specifieke eisen aan de examenlocaties. Deze eisen zijn noodzakelijk om het KIAD-examen op een uniforme wijze en onder gelijke omstandigheden uit te kunnen voeren.

Veiligheid en ARBO-omstandigheden:

 • Deelnemers en assessoren moeten de standaard / gebruikelijke / vereiste Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s) dragen.
 • De vloer moet vrij van obstakels zijn.
 • Controleer, voor aanvang van de werkzaamheden, de aanwezigheid en deugdelijkheid van veiligheidsvoorzieningen.
 • Houd vluchtwegen altijd vrij.
 • Er moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn in de ruimte.
 • Er moet een EHBO-verbanddoos aanwezig zijn.

Technische eisen:

 • Er moet een zandbed onder de leiding aanwezig zijn om het maken van een pompgat mogelijk te maken i.v.m. het hygiënisch werken.
 • Lekwater t.p.v. de te maken opdracht en door spuien moet afgevoerd kunnen worden.
 • Er moet voldoende aanvoercapaciteit zijn om een volumestroom van minimaal +/-10m³/h te bereiken.
 • Het leidingnet moet zo zijn gemaakt dat men delen onafhankelijk van elkaar uit- en in bedrijf kan nemen.
 • Mogelijkheid tot stempelen van leidingen en appendages.
 • De beginsituatie moet star zijn en montage van de standaard door KIAD aangeleverde examenopdracht mogelijk maken.

Examenlocatie worden?

Heeft uw locatie interesse om een KIAD-examenlocatie te worden en voldoet u aan bovenstaande kwaliteitseisen? Neem dan contact op met KIAD.