VPA

Het certificaat Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen (VPA) kwalificeert monteurs voor het zelfstandig uitvoeren van alle watertechnische en niet-watertechnische werkzaamheden aan aansluitleidingen. De houder van dit certificaat mag de bijbehorende veiligheidsmaatregelen nemen en opheffen.

Doelgroep

De doelgroep voor het VPA-certificaat bestaat uit monteurs die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden aan drinkwateraansluitingen. Dit omvat professionals die de veiligheid en hygiëne van deze aansluitingen moeten waarborgen.

Per wanneer verplicht

Het certificaat VPA is per 1 juli 2025 verplicht voor monteurs die bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren.

Geldigheid

Het VPA-certificaat is 4 jaar geldig. Na deze periode moeten houders van het certificaat opnieuw een theorie- en praktijkexamen afleggen om hun certificering te behouden. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden van monteurs up-to-date blijven op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit​.

Toegangseisen

De toelatingseisen voor het VPA-certificaat zijn als volgt:

Minimaal één van de volgende vooropleidingen:

 • MBO-diploma Monteur Gas-,Water- of Warmtedistributietechniek (crebonummer 25768) met uitstroomprofiel water, met keuzedelen; Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen Water en/of Aanleg Watertransportleidingen en/of Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet. 
 • MBO-certificaat “Realiseren van aansluitingen op drinkwaterdistributieleidingen” in combinatie met een van de volgende opleidingen: monteur laagspanning distributie, eerste monteur laagspanning distributie.
 • MBO-diploma monteur gas-, water- en warmte distributie (crebonummer 25272) of een van de toegelaten voorgangers van deze opleiding.
 • MBO-diploma: Monteur Infratechniek Gas/Water/Warmte (crebonummer 92113/92114), diploma behaald voor 1-8-2020.
 • SBW / Fundeon: Buizenlegger, diploma behaald voor 1-8-2013.
 • Intechnium / Kenteq: Assistent distributiemonteur Water en/of Distributiemonteur Water, diploma behaald voor 1-8-2013.
 • SBW: Vakman Buisleidingen, diploma behaald voor 1-8-2013.
 • Leeftijdsdispensatie mogelijk →
 • Een EVC erkenning

Actuele certificaten voor:

 • Hygiënisch werken in de waterdistributie (CKB erkende cursus)
 • VCA basis of volledig
 • Veilig werken langs de weg
 • Werken met AC leidingen

Toetsing

De toetsing voor het VPA-certificaat bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets.

 

Theorietoets:

 • 50 vragen verdeeld over de thema’s kwaliteit (20), hygiëne (20), en veiligheid (10).
 • 90 minuten duur, met maximaal 30 minuten verlenging bij dyslexie.

Praktijktoets:

 • 1 praktijkopdracht.
 • 180 minuten duur.
 • Wordt beoordeeld door 2 assessoren.

 

Eindkwalificaties 

Na succesvolle afronding van het VPA-certificaat bezit de deelnemer de volgende kwalificaties:

 • Uitvoeren van nieuwbouwactiviteiten en saneringen van wateraansluitingen tot en met Q3-16 (Qn 10).
 • Plaatsen en verwisselen van meters tot en met Q3-16 (Qn 10).
 • Treffen en opheffen van de bijbehorende technische- en veiligheidsmaatregelen, zoals controle aarding met bijbehorende metingen en beproevingen.
 • Toezicht houden op ploegniveau.
 • Beperkte bedieningshandelingen (BBH) zoals bedienen aansluitafsluiters en hoofdkraan voor de meter.
 • Mag als assistent van een AVP ook alle activiteiten uitvoeren die deze AVP mag uitvoeren, onder verantwoordelijkheid van de AVP.

Voor een gedetailleerd overzicht van de eindtermen, raadpleeg de toetsmatrijs en het leerdoelendocument →

Voorbereiding

Hoewel het niet verplicht is om een VPA-opleiding te volgen, kan dit een waardevolle voorbereiding zijn op het behalen van het certificaat. Een opleiding helpt bij het grondig begrijpen van de theorie en praktijk die tijdens de toetsing aan bod komen.

Klik hier voor een overzicht van de aangesloten opleidingslocaties (LINK).

Voorbereiding op theorietoets

 • Verdiep je in de toetsmatrijs voor het certificaat
 • Verdiep je met name in de stof voor de cursus hygiënisch werken, én de andere genoemde eindtermen in de toetsmatrijs.
 • De theorietoets bestaat uit 50 multiple choice vragen verdeeld over de thema’s: kwaliteit, veiligheid en hygiëne. 
 • Het theorie-examen duurt 90 minuten. 

Voorbereiding op praktijktoets

 • Verdiep je in de eindtermen / HWI’s. Hierin staat beschreven wat je moet kunnen voor het examen. 
 • Bestudeer vooraf ook de No Go’s voor het praktijkexamen.
 • De praktijktoets bestaat uit twee onderdelen: de voorbereiding en het uitvoeren van een werkstuk. Je maakt een kort plan van aanpak en gaat vervolgens aan de slag met het werkstuk in een gesimuleerde omgeving. Belangrijk hierbij is dat je, net als in het echte werk, alle veiligheids- en hygiëneregels in acht neemt. Je wordt hierop beoordeeld door de examinatoren.
 • Het praktijkexamen duurt drie uur. 
 • Neem het volgende mee naar je praktijkexamen:
  • Handgereedschap om een leiding te monteren en in en uit bedrijf te kunnen nemen.
  • Materialen om hygiënisch en veilig te werken.
 • Op de praktijklocatie zijn een aanboortoestel en een momentsleutel beschikbaar.

Downloads: