Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe verhoudt de KIAD zich tot de CKB?

KIAD is persoonscertificering, CKB is bedrijfscertificering. KIAD heeft de vooropleidingseisen overgenomen van CKB.

Vanaf wanneer moet ik een KIAD certificaat hebben?

“Na het vrijgeven van een nieuw KIAD certificaat op de markt, hebben de betreffende bedrijven 1 jaar de tijd om monteurs te laten certificeren."

Op deze pagina (link naar certificatenoverzicht) staat een overzicht met alle huidige en voorgenomen toekomstige certificaten met de omschrijving voor welke doelgroep het certificaat bedoeld is.

Voor de al bestaande KIAD certificaten AVP en VPA geldt dat deze per 1 juli 2025 verplicht zijn voor de werkzaamheden passend bij dit certificaat.

Deze regels gelden zowel voor de waterbedrijven, als voor de aannemers die werkzaamheden uitvoeren namens de waterbedrijven.

Let op:  Waterbedrijven kunnen altijd beslissen om hun voor eigen monteurs, dan wel de monteurs van de opdrachtnemers, hogere certificering te vragen dan omschreven in het KIAD model. Het model geeft inzicht in de minimale certificeringseisen per werkzaamheden.

Wie in mijn ploeg moeten allemaal een KIAD certificaat?

Conform de KIAD moet iedereen die werkzaamheden verricht aan de distributieleidingen tot max. 200 mm een KIAD certificaat hebben. Het drinkwaterbedrijf bepaalt voor hun eigen medewerkers en voor de opdrachtnemers welke certifcaten voor welke werkzaamheden verplicht zijn.

Moeten ingehuurde specialisten (laswerkzaamheden of gestuurde boringen), moeten die ook een KIAD certificaat halen?

KIAD geldt alleen voor monteurs die aan het drinkwaternet werken. Op het werk moet, afhankelijk van de werkzaamheden, altijd een KIAD gecertificeerde monteur aanwezig zijn.

Hoe wordt omgegaan met de verschillen tussen de drinkwaterbedrijven?

KIAD richt zich op het resultaat en niet op een exacte werkwijze. Bij de examens wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele verschillen in werkwijze en materiaalgebruik. We streven ernaar iedereen een toets aan te bieden die past bij de dagelijkse praktijk. 

Waarom geldt de KIAD tot max 200 mm?

Het KIAD examen gaat over distributieleidingen tot max 200 mm. Er is gekozen voor 200 mm omdat binnen deze categorie de meeste werkzaamheden worden uitgevoerd. Diameters groter dan 200 mm vereisen aanvullende specifieke kennis die niet wordt getoetst in de KIAD.

Aanmelding en toelating

Wat kost een KIAD certificaat?

Tarieven vindt u terug op de website van Wateropleidingen.

AVP →
VPA →

Mijn opleiding staat niet in de lijst van toegelaten opleidingen, kan ik toch KIAD-examen doen?

Er bestaat de mogelijkheid om persoonlijke dispensatie aan te vragen voor de opleidingseisen ten aanzien van de gevolgde monteursopleiding. Wij verwijzen u naar de KIAD dispensatieprocedure →

Wanneer is een certificaat hygiënisch werken geldig?

Wij houden de CKB standaard aan. Dat betekent dat het een CKB erkende cursus moet zijn. De geldigheid hiervan is maximaal 5 jaar. Er zijn bedrijven die aanvullende eisen stellen.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Op de site van Wateropleidingen vind je alle informatie over annuleren.
Klik hier om meer te weten te komen over annuleren →

Moeten AVP-monteurs altijd 2 jaar ervaring hebben als VPA voordat ze het AVP-examen kunnen afleggen?

Ja

Wat als de diploma’s en certificaten van de toelatingseisen verlopen tijdens aanmelden voor KIAD-examen?
  1. Voor deelname aan het KIAD-examen dient de kandidaat bij aanmelden en op de dag van het examen in het bezit te zijn van geldige diploma’s en certificaten voor de hierboven genoemde opleidingen.
  2. Tijdens de periode van het behaalde KIAD-certificaat is het de verantwoordelijkheid van de werkgever/werknemer om deze geldige diploma’s en certificaten actueel te houden.
Als de cursus hygiënisch werken als toelatingseis in de KIAD is verwerkt, waarom wordt deze kennis dan nog getoetst?

De eendaagse cursus omvat geen praktijk, en wordt niet afgesloten met een landelijk uniforme toets.

Als de inhoud van hygiënisch werken in de KIAD is verwerkt, waarom wordt de cursus dan nog als toelatingseis vereist?

Hygiënisch werken is een van de belangrijkste onderdelen van werken in de watersector. Er is een selectie gemaakt uit een aantal aspecten van hygiënisch werken welke in de theorie- en praktijktoets van de KIAD aan de orde komen.

Hoe lang blijft alleen het theorie- of praktijkexamen geldig?
  • Het resultaat van de individuele theorie- en praktijktoets blijft tot 12 maanden na datum van behalen geldig.
  • Als het theorie- en praktijkexamen beiden met voldoende zijn afgelegd, ontvang je het KIAD certificaat. Dit is vervolgens vier jaar geldig.
Wat als je het theorie of praktijkexamen niet haalt? Hoe vaak mag je het overdoen en met welke frequentie?

Wanneer je zakt moet je je opnieuw aanmelden via Wateropleidingen. Er zijn geen termijnen of limieten aan het doen van examen.

Opleiding

Zijn er leermiddelen of interactieve middelen beschikbaar om je op het KIAD examen voor te bereiden?

KIAD is een persoonscertificering, geen opleidingsinstituut. Er zijn opleidingsinstituten die cursussen of examentraining kunnen verzorgen →

Examen

Kun je als bedrijf ook je eigen praktijklocatie aanmelden als praktijkexamencentrum?

Dat kan als je praktijkruimte voldoet aan de KIAD eisen. Om in aanmerking te komen als praktijkexamenlocatie voor KIAD kun je contact opnemen via .

Ik heb een klacht/ik wil een bezwaar indienen, waar kan ik terecht?
  • Wateropleidingen heeft een klacht- en bezwaarprocedure.
    Deze kun je hier indienen →
  • Je klacht of bezwaar wordt door Wateropleidingen in behandeling genomen en indien van toepassing doorgegeven aan de Examencommissie van Stichting KIAD.
Hoe kan ik inzage krijgen in de uitslag van mijn theorie- en praktijkexamen?

De kandidaten krijgen van zowel het praktijkexamen als het theorie-examen het resultaat (cijfer) teruggekoppeld via de mail. Na afloop van het praktijkexamen is er een kort feedback gesprek tussen de assessor en de kandidaat. Kandidaten kunnen het theorie-examen komen inzien bij Wateropleidingen in Nieuwegein. Je kunt hier contact over opnemen met Wateropleidingen.

Kan ik mijn gemaakte theorie examen inzien?

Ja, dat kan op afspraak bij Wateropleidingen in Nieuwegein. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Is een voorleesexamen mogelijk?

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met Wateropleidingen. Het betreft dan een theorie-examen dat letterlijk wordt voorgelezen door een medewerker van Wateropleidingen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Moet je bij examen eigen gereedschap meenemen?
  • Ja, alleen materiaal wordt ter beschikking gesteld.
  • Neem het volgende mee naar je praktijkexamen: handgereedschap om een leiding te monteren en in- en uit bedrijf te kunnen nemen en materialen om hygiënisch en veilig te werken. Op de praktijklocatie zijn een aanboortoestel en een momentsleutel beschikbaar. Check wel met de examenlocatie of dit ook het materiaal is wat in de dagelijkse praktijk gebruikt wordt