Over KIAD

KIAD staat voor kwaliteit instructie aanleg drinkwater. Namens alle waterbedrijven in Nederland en Bouwend Nederland ontwikkelt en beheert KIAD de verplichte certificering.

Visie en uitgangspunten

KIAD is dé onafhankelijke persoonscertificeringsorganisatie voor iedereen die aan de waterleiding werkt in Nederland. Onze missie is om de aanleg en het onderhoud van drinkwaternetten veilig, betrouwbaar en hygiënisch te waarborgen. Samen met alle waterbedrijven en Bouwend Nederland, zetten wij ons sinds 2018 in voor hoge kwaliteit en veiligheid in de drinkwatervoorziening.

KIAD staat voor kwaliteit instructie aanleg drinkwater. Namens alle waterbedrijven in Nederland en Bouwend Nederland ontwikkelt en beheert KIAD de verplichte certificering. De komende jaren wordt de verplichting gefaseerd ingevoerd (link naar tabel). Een jaar na het beschikbaar komen van een nieuw certificaat, is dit certificaat verplicht.

Organisatie

Stichting KIAD is een initiatief van alle drinkwaterbedrijven van Nederland en Bouwend Nederland. De dagelijkse organisatie wordt uitgevoerd door de Product Owner, bijgestaan door een ontwikkelteam, de examencommissie, het bestuur, stakeholders en Wateropleidingen.

De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Ontwikkelteam: Het ontwikkelteam ontwikkelt nieuwe certificaten en zorgt ervoor dat deze aansluiten bij de behoeften van de sector.

Examencommissie: De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de examens en zorgt ervoor dat deze voldoen aan de gestelde normen en eisen. Tevens reikt de examencommissie de examens uit. 

Bestuur: Het bestuur van Stichting KIAD is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de algehele leiding van de organisatie.

Business Owner: De Business Owner vertegenwoordigt de belangen van de strategische stakeholders namens het bestuur en zorgt ervoor dat de doelstellingen van KIAD worden behaald.

Product Owner: De Product Owner is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en de ontwikkeling en het beheer van de certificering.

Stakeholders: Geven input voor de ontwikkeling en verbetering van certificaten, zowel op strategisch, als tactisch/operationeel niveau. Hun feedback en betrokkenheid zijn essentieel voor het continu verbeteren van de kwaliteit en relevantie van de certificeringen.

 

Ontwikkelteam

Jacco Louwers – Brabant Water

Richard Koopmans – Waterbedrijf Groningen

Maurice Arets – WML

Mike Krijgsman – PWN

Bob Lammers – Waternet

Barry Visser – PWN

Ronald Maters – Waternet

Roy Peeters – TO Zuid

Frank Habold – Oasen

Nicole Mol – Wateropleidingen

 

Examencommissie

Peter van Houwelingen  – Oasen

Anna Muilwijk – VSH, Bouwend Nederland

Antoon van Ballegooij – Brabant Water

Chris Kok – Waternet

Heleen Hoverkamp – WMB

Harry Oosterkamp – BAM, Bouwend Nederland

Jac van Geleuken – Van Geleuken infra, Bouwend Nederland

Renate Bouwhuis – BAM, Bouwend Nederland

Rini Wenting-Sanders – Vitens

Wiebren Landman – Vitens

Jaak Achterhuis – Vitens

Nicole Mol – Wateropleidingen


Bestuur

Patrick Franken – PWN

Jeroen Kruims – Waterbedrijf Groningen

John de Schepper – Brabant Water

Hester Latenstein van Voorst – Vitens

Edwin Baeten – Hurkmans, Bouwend Nederland