1. Inleiding

Wie wij zijn:

Stichting KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactinformatie:

Stichting KIAD

Postbus 1068

5200 BC ‘s-Hertogenbosch

 1. Welke gegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Instelling waarvoor u werkt

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

 1. Hoe verzamelen we uw gegevens?

Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
 1. Waarom verzamelen we uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Versturen van onze nieuwsbrief met updates en informatie over KIAD
 1. Hoe beschermen we uw gegevens?

Beveiligingsmaatregelen:

 • Gebruik van versleutelde verbindingen (SSL/TLS) voor gegevensoverdracht
 • Beveiligde opslag van gegevens
 • Beperkte toegang tot uw gegevens voor bevoegde medewerkers
 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens worden bewaard zolang als u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of totdat u zich afmeldt.
 1. Delen van uw gegevens

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 1. Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Recht op rectificatie: U kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons vragen de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Contact opnemen: Voor vragen over uw rechten of het indienen van een verzoek kunt u contact opnemen via .

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Updates: Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

 1. Contactinformatie

Vragen of klachten: Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via ..