Nieuwe fase voor KIAD met visie en uitgangspunten

Vanaf het moment dat KIAD landelijk is gegaan, is er door een groepje mensen hard gewerkt aan nieuwe certificaten. Naast de bestaande AVP en VPA was er ambitie om wat meer laagdrempelige certificaten te ontwikkelen. Ondertussen is er ook alles aan gedaan om alle waterbedrijven aan boord te krijgen en de input van de aannemers goed te borgen. We zijn er dan ook trots op dat alle waterbedrijven inmiddels zijn aangehaakt en dat de aannemers door de deelname van Bouwend Nederland een stevige plek aan tafel hebben.

In de afgelopen jaren is het echter nog niet gelukt om de nieuwe certificaten daadwerkelijk in gebruik te nemen. Het is daarom tijd voor een aanscherping van het proces, meer rolduidelijkheid- en vastheid en het goed managen van alle input. We willen een organisatie neerzetten die toekomstbestendig is. De ambitie is groot; we moeten dedicated man/vrouwkracht hebben om de ambitie te kunnen waarmaken en continu helder kunnen maken waar we staan zodat de hele achterban hierop kan inspelen.

Het bestuur heeft met kernteam op 18 januari een mooie eerste stap gezet die we afgelopen weken ook met de achterban hebben gedeeld. We hebben onder meer gewerkt aan een  vernieuwde visie en uitgangspunten:

Visie KIAD

“SAMEN ontwikkelen wij een objectieve en certificeerbare standaard voor kwaliteit bij de aanleg en het onderhoud van het drinkwaternet.Hiermee realiseren we een hygiënisch en betrouwbaar drinkwaternetwerk en een veilige werkomgeving voor opdrachtgever en opdrachtnemer.”

Onze uitgangspunten zijn als volgt

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gelijkwaardig in de ontwikkeling en implementatie.
 • We committeren ons aan een transparant ontwikkelproces, eenvoudig certificeringsschema en makkelijk toegankelijke informatie voor alle betrokkenen.
 • We zijn succesvol als de hele sector actief deelneemt aan zowel de ontwikkeling, als de certificering.
 • We focussen ons in de certificering op het resultaat en laten ons niet belemmeren door verschil in werkwijzen. KIAD is niet gericht op uniformering van de werkwijze.

De grootste veranderingen in een notendop

 • Er komt een Product Owner die dedicated voor KIAD aan het werk is.
 • Er komt een Business Owner, afgevaardigd uit bestuur
 • Het College van Deskundigen wordt Examencommissie
 • De constructiewerkgroep wordt Ontwikkelteam
 • Stakeholders krijgen een expliciete rol in het ontwikkelproces
 • We knippen het ontwikkelproces op in 2 delen: eerst opstellen van conceptueel kader voor een certificaat, daarna ontwikkelen van het certificaat
 • Hiervoor is een transparant ontwikkelproces opgesteld wat gestoeld is op de Agile werkwijze en waarmee we voorspelbaar en transparant werken.
 •