KIAD doet voorstel aanpassing Hygiëne code

Zoals eerder gecommuniceerd, zijn we bezig met het laten aanpassen van de Hygiënecode. Hierin staat dat per 1 januari 2025 KIAD certificering verplicht is. We willen een aanpassing maken, omdat KIAD momenteel werkt aan een aantal nieuwe certificaten, naast de bestaande AVP en VPA. Dit betekent onder meer dat er een aantal ‘lichtere’ certificaten ontstaan. Door de komst van deze certificaten, hoeven monteurs niet AVP of VPA gecertificeerd te zijn om bepaalde lichtere werkzaamheden te mogen uitvoeren. 

Voorgestelde aanpassing voor de Hygiëne code:

Ons uitgangspunt is dat opgenomen wordt dat alle waterbedrijven en aannemers de door KIAD opgestelde richtlijnen moeten volgen. We wachten nog op definitieve goedkeuring van deze aanpassing, maar willen wel alvast onze richtlijn delen zodat bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden. 

De richtlijn

De richtlijn die KIAD, namens alle waterbedrijven en Bouwend Nederland, aanhoudt is:

“Na het vrijgeven van een nieuw KIAD certificaat op de markt, hebben de betreffende bedrijven 1 jaar de tijd om monteurs te laten certificeren.”

Uiterlijk 1 juli 2024 staat op kiad.nl een schema met daarin alle huidige en voorgenomen toekomstige certificaten met de omschrijving voor welke doelgroep het certificaat bedoeld is.

Voor de al bestaande KIAD certificaten AVP en VPA geldt dat deze per 1 juli 2025 verplicht zijn voor de werkzaamheden passend bij dit certificaat. 

Deze regels gelden zowel voor de waterbedrijven, als voor de aannemers die werkzaamheden uitvoeren namens de waterbedrijven.

Let op

Waterbedrijven kunnen altijd beslissen om hun voor eigen monteurs, dan wel de monteurs van de opdrachtnemers, hogere certificering te vragen dan omschreven in het KIAD model. Het model geeft inzicht in de minimale certificeringseisen per werkzaamheden.

Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met Lotte Kerkhoven: 0628653438 of via een reply op deze mail.

 

Groet namens het KIAD bestuur!